{η}  αγκινάρα Subst.  [agkinara]

{die}    Subst.
(3)

Etymologie zu αγκινάρα

αγκινάρα mittelgriechisch ἀγκινάρα Koine-Griechisch κινάρα altgriechisch κυνάρα


GriechischDeutsch
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλιαzur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 in Bezug auf die Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken, Artischocken, Clementinen, Mandarinen und Orangen

Übersetzung bestätigt

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία [4], η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2005, 2006 και 2007, πρέπει να προσαρμοστεί η ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλιαZur Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 des im Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommens über die Landwirtschaft [4] und auf der Grundlage der letzten für 2005, 2006 und 2007 verfügbaren Angaben sind die Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken, Artischocken, Clementinen, Mandarinen und Orangen zu ändern.

Übersetzung bestätigt

Λαχανικά που καλλιεργούνται για τον καρπό ή τα άνθη τους, πλην της ντομάτας, (κολοκυθάκια, μελιτζάνες, αγγουράκια, αγκινάρες, πιπεριές κ.λπ.).Gemüse, das wegen seiner Frucht oder wegen seiner Blüte angebaut wird, ausgenommen Tomaten (Zucchini, Auberginen, Gurken, Artischocken, Paprika usw.).

Übersetzung bestätigt

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 όσον αφορά τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλιαzur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1555/96 in Bezug auf die Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken, Artischocken, Clementinen, Mandarinen und Orangen

Übersetzung bestätigt

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία [4] η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2004, το 2005 και το 2006, πρέπει να τροποποιηθούν οι όγκοι ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλια.Zur Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 des im Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Übereinkommens über die Landwirtschaft [4] und auf der Grundlage der letzten für 2004, 2005 und 2006 verfügbaren Angaben sind die Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Gurken, Artischocken, Clementinen, Mandarinen und Orangen zu ändern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu αγκινάρα

αγκινάρα η [anginára] : εδώδιμο πολυετές λαχανοκομικό φυτό.

[μσν. αγκινάρα < ελνστ. κινάρα (αρχ. κυνάρα) με ανάπτ. προτακτ. α- 3 και ηχηροπ. του αρχικού [k > g] από συμπροφ. με το αόρ. άρθρο στην αιτ. και ανασυλλ. [mian-i > miangi > mi-angi] ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback