αγαθά Adv.  [agatha, aratha]

(1179)

Etymologie zu αγαθά

τον φιλοξένησε αγαθά, γιατί δεν ήξερε ότι ο παλιός συμμαθητής του τώρα ήταν δραπέτης


GriechischDeutsch
Χρησιμοποιημένα έπιπλα, υφάσματα και άλλα προϊόντα, όπως ηλεκτρονικός εξοπλισμός, δίδονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς σύμφωνα με την πολιτική του τουριστικού καταλύματος (2 βαθμοί) ή πωλούνται (1 βαθμός) σε ενώσεις που συλλέγουν και αναδιανέμουν τέτοια αγαθά.Gebrauchte Möbel, Textilien und sonstige Produkte wie elektronische Geräte sind gemäß dem Umweltkonzept des Beherbergungsbetriebs an wohltätige Einrichtungen abzugeben (2 Punkte) oder an sonstige Einrichtungen, die derartige Güter sammeln und verteilen, zu verkaufen (1 Punkt).

Übersetzung bestätigt

Τα χρησιμοποιημένα έπιπλα, υφάσματα και άλλα προϊόντα όπως ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, δωρίζονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς σύμφωνα με την πολιτική της κατασκήνωσης/του κάμπινγκ (2 βαθμοί) ή πωλούνται (1 βαθμός) σε ενώσεις που συλλέγουν και αναδιανέμουν τέτοια αγαθά.Gebrauchte Möbel, Textilien und sonstige Produkte wie elektronische Geräte sind gemäß dem Umweltkonzept des Campingplatzes an wohltätige Einrichtungen (2 Punkte) oder an sonstige Einrichtungen abzugeben, die derartige Güter sammeln und verteilen (1 Punkt).

Übersetzung bestätigt

εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις, οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν στο μέλλον προκειμένου να λάβουν αγαθά ή προϊόντα δωρεάν ή με έκπτωση.die der Kunde vorbehaltlich der Erfüllung weiterer Voraussetzungen künftig gegen kostenlose oder vergünstigte Güter oder Dienstleistungen einlösen kann.

Übersetzung bestätigt

Η προσφερόμενη ανταμοιβή μπορεί να συνίσταται σε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχει η ίδια η οικονομική οντότητα ή/και στο δικαίωμα παροχής αγαθών ή υπηρεσιών από ένα τρίτο μέρος.Die angebotenen Prämien können Güter oder Dienstleistungen umfassen, die das Unternehmen selbst liefert, und/oder den Anspruch auf Güter oder Dienstleistungen von Dritten beinhalten.

Übersetzung bestätigt

Συνεπώς, για παραχωρήσεις συμμετοχικών τίτλων με προϋποθέσεις που δεν αφορούν στην κατοχύρωση, η οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που λαμβάνονται από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της κατοχύρωσης που δεν αναφέρονται σε συνθήκες της αγοράς (π.χ., υπηρεσίες που λαμβάνονται από εργαζόμενο ο οποίος παραμένει στην υπηρεσία για το καθορισμένο διάστημα) ασχέτως αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις που δεν αφορούν στην κατοχύρωση.Daher hat das Unternehmen bei der Gewährung von Eigenkapitalinstrumenten, die Nicht-Ausübungsbedingungen unterliegen, die von einer Vertragspartei erhaltenen Güter oder Dienstleistungen unabhängig vom Eintreten dieser Nicht-Ausübungsbedingungen zu erfassen, sofern die Vertragspartei alle Ausübungsbedingungen, die keine Marktbedingungen sind, erfüllt (etwa die Leistungen eines Mitarbeiters, der die vertraglich festgelegte Zeit im Unternehmen verblieben ist).“

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Waren
Güter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αγαθά.Griechische Definition zu αγαθά

αγαθά1 [aγaθá] adv

① w. goodness, kindly:
ξανασήκωσε τα μάτια του και τους κοίταξε αγαθά, λυπημένα (DChatzis) |
δεν έδειξε καμιά δυσαρέσκεια, χαμογέλασε μάλιστα αγαθά (TAthanasiadis)
ⓐ favorably:
μα και με όλη την καλή διάθεση δικαστών και ακροατών προς εκείνη, ο λόγος μου δεν της εντυπώθηκεν αγαθά, καθώς θα επιθυμούσα (Palam)
② naively:
δεν φερνόταν και τόσο αγαθά ή γνωστικά (Christidis)
[der of αγαθός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback