αβέβαιος -η -αία -ο Adj.  [aveveos -i -ea -o, abebaios -h -aia -o]

  Adj.
(35)
  Adj.
(7)

GriechischDeutsch
«αβέβαιος φορολογικός χειρισμός» : φορολογικός χειρισμός για τον οποίο υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον η οικεία φορολογική αρχή θα αποδεχθεί τον φορολογικό χειρισμό δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας.So ist beispielsweise die Entscheidung eines Unternehmens, in einem Steuerhoheitsgebiet keine Ertragsteuer zu erklären oder bestimmte Erträge nicht im zu versteuernden Gewinn zu erfassen, eine unsichere steuerliche Behandlung, solange unsicher ist, ob diese Behandlung nach dem Steuerrecht akzeptiert werden kann.

Übersetzung bestätigt

(+) / (-) : ελαφρά θετικός (αρνητικός) αλλά αβέβαιος αντίκτυπος(+) / (-): geringfügig positive (negative) Auswirkung, unsicher

Übersetzung bestätigt

Λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα του σχεδίου δράσης, αναγνωρίζεται ότι ο αντίκτυπος θα είναι ιδιαίτερα αβέβαιος, επειδή ο βαθμός εφαρμογής από τα κράτη μέλη είναι, σε μεγάλο βαθμό, άγνωστος.Es ist festzuhalten, dass es aufgrund des nichtverbindlichen Charakters des Aktionsplans äußerst unsicher ist, welche Auswirkungen zu erwarten sind, da weitgehend ungewiss ist, inwieweit der Aktionsplan von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird.

Übersetzung bestätigt

Είναι αβέβαιος ο αριθμός των αποτελεσμάτων που θα περιλαμβάνονται στη γραμμή βάσης.Es ist unsicher, wie viele in der Messbasis enthalten sein würden.

Übersetzung bestätigt

Επισημάνθηκαν επίσης η μεγάλη χρονική διάρκεια και ο αβέβαιος χαρακτήρας των εθνικών μέτρων και διαδικασιών.Es wurde außerdem darauf hingewiesen, dass die nationalen Maßnahmen und Verfahren zu langwierig sind und ihr Ausgang zu unsicher ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • αβέβαιος (maskulin)
  • αβέβαιη (feminin)
  • αβέβαιαία (neutrum)


Griechische Definition zu αβέβαιος -η -αία -ο

αβέβαιος -η -ο [avéveos] : I.(για πρόσ.) που αμφιβάλλει, που δεν είναι βέβαιος, σίγουρος για κτ.: Είμαι αβέβαιος -η -αία -ο για το μέλλον. Είμαι λίγο αβέβαιος -η -αία -ο για την ορθότητα του επιχειρήματος. II1. που μας κάνει να είμαστε αβέβαιοι. α. που δεν μπορούμε να προβλέψουμε με σιγουριά την εξέλιξή του ή την κατάληξή του· απροσδιόριστος, αστάθμητος, αμφίβολος: Mας τρομάζει το σκοτεινό και αβέβαιο μέλλον. Ρευστή και αβέβαιη πολιτική κατάσταση. Aβέβαιο εισόδημα, επισφαλές. β. που αμφιβάλλουμε για την αλήθεια ή την ορθότητά του. ANT σίγουρος: Θολές και αβέβαιες μνήμες. Aβέβαιες προβλέψεις. γ. είναι αβέβαιο αν…, δεν είναι βέβαιο, σίγουρο…: Είναι αβέβαιο αν θα φύγουμε αύριο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback