αίρω Verb  [ero, airw]

  Verb
(0)

Etymologie zu αίρω

αίρω altgriechisch αἴρω ("σηκώνω")


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αίρω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αίρωαίρουμε, αίρομεαίρομαιαιρόμαστε, αιρόμεθα
αίρειςαίρετεαίρεσαιαίρεστε, αίρεσθε
αίρειαίρουν(ε)αίρεταιαίρονται
Imper
fekt
ήραήραμε
ήρεςήρατε
ήρεήρανήρετοαίρονταν, ήροντο
Aoristήραήραμεάρθηκααρθήκαμε
ήρεςήρατεάρθηκεςαρθήκατε
ήρεήρανάρθηκε, ήρθηάρθηκαν, αρθήκαν(ε), ήρθησαν
Per
fekt
έχω άρειέχουμε άρειέχω αρθείέχουμε αρθεί
έχεις άρειέχετε άρειέχεις αρθείέχετε αρθεί
έχει άρειέχουν άρειέχει αρθείέχουν αρθεί
Plu
per
fekt
είχα άρειείχαμε άρειείχα αρθείείχαμε αρθεί
είχες άρειείχατε άρειείχες αρθείείχατε αρθεί
είχε άρειείχαν άρειείχε αρθείείχαν αρθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αίρωθα αίρουμε, θα αίρομεθα αίρομαιθα αιρόμαστε, θα αιρόμεθα
θα αίρειςθα αίρετεθα αίρεσαιθα αίρεστε, θα αίρεσθε
θα αίρειθα αίρουν(ε)θα αίρεταιθα αίρονται
Fut
ur
θα άρωθα άρουμε, θα άρομεθα αρθώθα αρθούμε
θα άρειςθα άρετεθα αρθείςθα αρθείτε
θα άρειθα άρουν(ε)θα αρθείθα αρθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω άρειθα έχουμε άρειθα έχω αρθείθα έχουμε αρθεί
θα έχεις άρειθα έχετε άρειθα έχεις αρθείθα έχετε αρθεί
θα έχει άρειθα έχουν άρειθα έχει αρθείθα έχουν αρθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αίρωνα αίρουμε, να αίρομενα αίρομαινα αιρόμαστε, να αιρόμεθα
να αίρειςνα αίρετενα αίρεσαινα αίρεστε, να αίρεσθε
να αίρεινα αίρουν(ε)να αίρεταινα αίρονται
Aoristνα άρωνα άρουμενα αρθώνα αρθούμε
να άρειςνα άρετενα αρθείςνα αρθείτε
να άρεινα άρουν(ε)να αρθείνα αρθούν(ε)
Perfνα έχω άρεινα έχουμε άρεινα έχω αρθείνα έχουμε αρθεί
να έχεις άρεινα έχετε άρεινα έχεις αρθείνα έχετε αρθεί
να έχει άρεινα έχουν άρεινα έχει αρθείνα έχουν αρθεί
Imper
ativ
Presαίρεαίρετεαίρεστε, αίρεσθε
Aoristάρεάρετεαρθείτε
Part
izip
Presαίροντας
Perfέχοντας άρει
InfinAoristάρειαρθεί

Griechische Definition zu αίρω

αίρω [éro] -ομαι Ρ αόρ. ήρα, απαρέμφ. άρει, παθ. αόρ. γ' πρόσ. ήρθη, ήρθησαν, απαρέμφ. αρθεί : (λόγ.) 1. σηκώνω και κουβαλώ κτ.: Aγγάρεψαν το Σίμωνα για να άρει το σταυρό του Xριστού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback