ίασπος  (iaspos)  

Synonyme zu ίασπος

Noch keine Synonyme


Beispielsätze ίασπος

Quelle: Wikipedia

... ακτινόλιθου ονομάζεται νεφρίτης και αποτελεί το ένα από τα δύο συστατικά του ίασπι (jade) (το άλλο συστατικό του οποίου είναι ο ιαδεΐτης). Ο νεφρίτης και ο ...

... παράδειγμα των οποίων είναι το γερμανικό ή το ελβετικό λάπις (παράγεται από ίασπι βαμμένο με μπλε χρωστική, που όμως δεν παρουσιάζει τις αναλαμπές του σιδηροπυρίτη ...

... τράπεζα βάσταζαν τέσσερις κολόνες από πορφυρίτη. Αλλού έστεκαν κολόνες από ίασπι. Η χρυσή εικόνα της Παναγίας έστεκε σε μια κόγχη, στολισμένη με χιλιάδες ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von ίασποςίασπος

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15