έσχατος -η -ο Adj.  [eschatos -i -o, esxatos -h -o]

  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • έσχατος (maskulin)
  • έσχατη (feminin)
  • έσχατο (neutrum)


Griechische Definition zu έσχατος -η -ο

έσχατος, επίθ.

1) Τελευταίος·
έκφρ. έσχατον θέλημα = προκ. για διαθήκη:
(Ασσίζ. 12918
φρ. εμπνέω στα έσχατα = είμαι ετοιμοθάνατος:
(Απολλών. 438).
2) Ο νεότερος:
Δεκατρείς δε παίδας είχεν …, οι δ’ οκτώ γουν οι εσχάτοι … (Ερμον. Ω 109).
3) Που βρίσκεται στον υπέρτατο βαθμό:
πενίαν την εσχάτην (Πτωχολ. α 60).
4) Ο χειρότερος (εδώ για δήλωση ταπεινότητας):
Και πάλιν τρίτον έφησεν έσχατον επισκόπων (Αρσ., Κόπ. διατρ. [706]).
Το θηλ. ως ουσ. = η τελευταία μέρα του μήνα:
τῃ εσχάτῃ Ιουλίου (Βουστρ. 15612).
[αρχ. επίθ. έσχατος. Η λ. και σήμ. λόγ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback