άριστα Adv.  [arista]

(34)
  Adj.
(15)
(12)

Etymologie zu άριστα

άριστα Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι είναι άκρως σημαντικό να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής των σχεδίων οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που γνωρίζουν άριστα τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες.Daher steht der Ausschuss auf dem Stand­punkt, dass die Beteiligung der Akteure der Zivilgesellschaft, die die lokalen und regio­nalen Bedürfnisse sehr gut kennen, an der Auswahl von Projekten außerordentlich wichtig ist.

Übersetzung bestätigt

Ένα μέρος αυτής της σωματεμπορίας είναι μικρής κλίμακας αλλά, από την άλλη, υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις και διεθνή δίκτυα που συγκροτούν μια εξεζητημένη και άριστα οργανωμένη βιομηχανία, η οποία απολαμβάνει πολιτικής υποστήριξης και διαθέτει οικονομική επιφάνεια στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.Ein Teil dieses Menschenhandels läuft in kleineren Dimensionen ab. Es gibt jedoch große Unternehmen und internationale Netze, auf deren Grundlage sich eine moderne, sehr gut organisierte Industrie mit politischer Unterstützung und ökonomischen Ressourcen in den Herkunfts-, Durchgangsund Bestimmungsländern zu entwickeln beginnt.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, στην παρέμβασή μου αυτή θα επικεντρωθώ στην εξέταση της έκθεσης της κ. Lalumiθre, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου άριστα καταρτισμένη και σαφής στην έκφραση.Herr Präsident, in meinem Redebeitrag möchte ich auf den Bericht von Frau Lalumière eingehen, der meines Erachtens sehr gut und eindeutig formuliert ist.

Übersetzung bestätigt

Στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια σχιζοφρένεια: ενώ στις εκθέσεις ιδεών, στις προθέσεις και τις διακηρύξεις παίρνουμε άριστα δέκα, στην εφαρμογή δεν περνάμε τη βάση και δείχνουμε και δειλία.Die Politik der Europäischen Union auf dem Gebiet der Menschenrechte weist ein schizophrenes Merkmal auf: während wir in Abhandlungen, bei Absichtsbekundungen und Erklärungen die Note sehr gut erhalten, schaffen wir bei der Umsetzung noch nicht einmal ein Genügend und verhalten uns zudem auch noch feige, äußerst feige.

Übersetzung bestätigt

Στο πρωτόκολλο της Συνθήκης του Αμστερνταμ ορίζεται με πιο συγκεκριμένο τρόπο απ' ό,τι πριν και μπορεί άριστα να χρησιμοποιηθεί.Das Subsidiaritätsprinzip ist im Protokoll zum Vertrag von Amsterdam genauer definiert als früher, und diese Definition ist sehr gut anwendbar.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu άριστα.Griechische Definition zu άριστα

άριστα, επίρρ.

Πολύ καλά, εξαίρετα:
(Kορων., Mπούας 32).
[αρχ. επίρρ. άριστα. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback