άνδρας Subst.  [andras, anthras]

{der}    Subst.
(4339)

Etymologie zu άνδρας

άνδρας λόγια επίδραση στο άντρας με προφορά [nð][1] altgriechisch ἀνήρ, αιτιατική, ἄνδρα


GriechischDeutsch
Η τοξικότητα στην αναπαραγωγή περιλαμβάνει δυσμενείς επιπτώσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα στους ενηλίκους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων.Reproduktionstoxizität: Beeinträchtigungen von Sexualfunktion und Fruchtbarkeit bei Mann und Frau sowie Entwicklungstoxizität bei den Nachkommen.

Übersetzung bestätigt

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας του Στρατού, μέλος της κεντρικής διοίκησης του Μπάαθ, ισχυρός άνδρας της Δημοκρατικής Φρουράς· βασικός πρωτεργάτης της καταστολής των διαδηλώσεων.Militärdivision, Mitglied des Zentralkommandos der Baath-Partei, der starke Mann der republikanischen Garde; Hauptanführer des gewaltsamen Vorgehens gegen die Demonstranten.

Übersetzung bestätigt

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων του Στρατού, μέλος της κεντρικής διοίκησης του κόμματος Μπάαθ, ισχυρός άνδρας της Δημοκρατικής Φρουράς· αδελφός του Προέδρου Bashar Al-Assad· βασικός επιστάτης της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.Panzerdivision des Heeres, Mitglied des Zentralkommandos der Baath-Partei, der starke Mann der republikanischen Garde; Bruder von Präsident Bashar Al-Assad; Hauptanführer des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten.

Übersetzung bestätigt

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων του Στρατού, μέλος της κεντρικής διοίκησης του κόμματος Μπάαθ, ισχυρός άνδρας της Δημοκρατικής Φρουράς· αδελφός του Προέδρου Bashar Al-Assad· βασικός επιστάτης της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.4Befehlshaber der 4. Panzerdivision des Heeres, Mitglied des Zentralkommandos der Baath-Partei, der starke Mann der republikanischen Garde; Bruder von Präsident Bashar Al-Assad; Hauptanführer des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten

Übersetzung bestätigt

Διοικητής της 4ης μεραρχίας τεθωρακισμένων, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Μπάαθ, ισχυρός άνδρας της Δημοκρατικής Φρουράς, αδελφός του προέδρου Bashar Al-Assad, βασικός πρωτεργάτης της καταστολής των διαδηλώσεων.4Befehlshaber der 4. Panzerdivision des Heeres, Mitglied des Zentralkommandos der Baath-Partei, der starke Mann der republikanischen Garde; Bruder von Präsident Bashar Al-Assad; Hauptanführer des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten

Übersetzung bestätigt
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback