{η}  άθληση Subst.  [athlisi, athlhsh]

{der}    Subst.
(41)
(0)

Etymologie zu άθληση

άθληση Koine-Griechisch ἄθλησις altgriechisch ἀθλέω / ἀθλῶ ἆθλον


GriechischDeutsch
Είδη προστασίας κατά την άθληση — εκτός από γάντιαSchutzartikel für den Sport, ausgenommen Handschuhe

Übersetzung bestätigt

«ερασιτεχνική αλιεία»: αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή ή για άθληση·Sportfischerei“ die Fangtätigkeit, bei der lebende aquatische Ressourcen gefangen werden und die als Freizeitgestaltung oder Sport betrieben wird;

Übersetzung bestätigt

«μαζικός αθλητισμός» η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός για όλους."Breitensport" organisierten Sport, der auf lokaler Ebene durch Amateursportler ausgeübt wird, und Sport für alle.

Übersetzung bestätigt

(17) «ερασιτεχνική αλιεία» σημαίνει τις αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή ή για άθληση(17) "Sportfischerei": Fangtätigkeit, bei der lebende aquatische Ressourcen gefangen werden und die als Freizeitgestaltung oder Sport betrieben wird;

Übersetzung bestätigt

3.7 Στο θεσμικό έργο της Ένωσης, προβλέπεται ειδική πτυχή για την καταπολέμηση της ανισότητας, με στόχο την κατάργηση των φραγμών που εμποδίζουν την πρόσβαση στην άθληση των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, την αύξηση της συμμετοχής τους στους αγώνες και την εξάλειψη των σχετικών κοινωνικών προκαταλήψεων.3.7 Die EU muss im Rahmen ihrer institutionellen Aufgabe auch die Ungleichheit bekämpfen und dazu die Hindernisse beseitigen, die Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen von der Teilnahme am Sport abhalten, sowie ihre Teilnahme an Wettkämpfen fördern und gegen alle diesbezüglichen Vorurteile in der Gesellschaft vorgehen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Sport
SportartGriechische Definition zu άθληση

άθληση η [áθdivsi] : 1.η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αθλούμαι: H άθληση είναι ωφέλιμη, όταν γίνεται με μέτρο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback