{το}  άγημα Subst.  [agima, ajima, aghma]

(0)

Etymologie zu άγημα

άγημα altgriechisch ἄγημα


GriechischDeutsch
Θα δω να σε θάβουν με αγήματα, με δόξες και τιμές!Damit du als Held abtrittst, was? Mit Dudelsäcken und all dem Scheiß?

Übersetzung nicht bestätigt

Νέοι άνδρες που δείχνουν ωραίοι σε αγήματα. Και μεγάλοι στρατιώτες που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.Junge Männer, die gut auf dem Paradeplatz aussehen, und alte Soldaten, die auf den Ruhestand zugehen.

Übersetzung nicht bestätigt

Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη μιας ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελείται κυρίως από αγήματα από την Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ).Das Abkommen sieht den Einsatz einer Friedenstruppe der Vereinten Nationen vor, hauptsächlich aus Kontingenten der Kollektive-Sicherheit-Vertrag-Organisation (KSVO) bestehend.

Übersetzung nicht bestätigt

Το 2006 η Επιτροπή πρότεινε τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων μέσω του χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας, προκειμένου να παρασχεθούν επιπλέον διευκολύνσεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπως για παράδειγμα αερομεταφερόμενα αγήματα πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας.Im Jahre 2006 schlug die Kommission die Verwendung von Mitteln aus dem Finanzinstrument für Katastrophenschutz vor, um zusätzliche Ausrüstungen, beispielsweise für die Brandbekämpfung aus der Luft bei Großbränden, bereitzustellen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu άγημα

άγημα το [ájima] : μικρό στρατιωτικό τμήμα που προορίζεται για την εκτέλεση μιας πολεμικής ή ειρηνικής ειδικής υπηρεσίας: άγημα σμηνιτών / πεζοναυτών. Aποβατικό / τιμητικό άγημα. Ένα τιμητικό άγημα συνοδεύει την περιφορά του Επιταφίου. άγημα αλεξιπτωτιστών, αεράγημα.

[λόγ. < αρχ. ἄγημα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback