{η}  άβυσσος Subst.  [avissos, abyssos]

{der}    Subst.
(25)
{die}    Subst.
(8)

Etymologie zu άβυσσος

άβυσσος altgriechisch ἄβυσσος[1] ἄβυσσος (επίθετο) ἀ- (ά- στερητικό) + βυσσός (βυθός)


GriechischDeutsch
Στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τη λέξη "άβυσσος", καθότι πρόκειται για άβυσσο στην οποία βυθίζονται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και η αξιοπιστία του συστήματος προστασίας της Ευρώπης.Man sollte diese Kluft eigentlich als Abgrund bezeichnen, einen Abgrund, in den die Rechte von Asylsuchenden und die Glaubwürdigkeit unseres Schutzsystems in Europas fallen.

Übersetzung bestätigt

Δεν είναι μάλλον μια άβυσσος παρά συναίνεση;Ist das nicht vielmehr ein Abgrund auf etwas wie einen Konsens hin zu?

Übersetzung bestätigt

Ο φιλόσοφος Νίτσε είπε, "αν κοιτάξει επίμονα στην άβυσσο αρκετό, τελικά μπορείτε να βρείτε ότι η άβυσσος κοιτάζει επίμονα πίσω σε σας."Der Philosoph Nietzsche sagte, "wenn du lang genug direkt in den Abgrund starrst, wirst du irgendwann empfinden, dass der Abgrund zurück starrt."

Übersetzung nicht bestätigt

Το πρώτο μέρος που θα ήθελα να σας πάω είναι το μέρος που πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι η βαθύτερη φυσική άβυσσος του κόσμου.Den ersten Ort, an den ich Sie mitnehmen möchte, halten viele für den tiefsten natürlichen Abgrund der Erde.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Hölle
Abgrund
Tiefsinn
TiefeGriechische Definition zu άβυσσος

άβυσσος η [ávisos] : 1.σκοτεινό βάραθρο με αθέατο βάθος· χάσμα, κενό τεράστιο που δεν μπορεί να μετρηθεί: Όπως μείναμε στην άκρη του βράχου, κάτω από τα πόδια μας απλωνόταν μια άβυσσος. || (μτφ.): Tους χωρίζει άβυσσος, δεν μπορούν να συνεννοηθούν καθόλου, οι αντιλήψεις τους είναι εντελώς αντίθετες. ΦΡ άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, μυστήριο. στο χείλος της αβύσσου, για επικείμενη καταστροφή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback