άβουλος Adj.  [avulos, aboylos]

(0)
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

Etymologie zu άβουλος

άβουλος mittelgriechisch άβουλος ά- (στερητικό) + βουλή (βούληση)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
άγνωμος
υποχείριο
ανέγνωμος
άκριτος
αναποφάσιστος
ετεροκατευθυνόμενος
κατευθυνόμενος
παθητικός
χειραγωγημένος
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
άβουλος -η -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu άβουλος.Griechische Definition zu άβουλος

άβουλος, επίθ.

Που δεν έχει τη γνώμη και κάποιου άλλου:
άβουλος γαρ ου βούλομαι να στείλω την αρμάδα (Pιμ. Bελ. ρ 167).
[πιθ. <στερ. α‑ + ουσ. βουλή, αν δεν πρόκ. για το αρχ. επίθ. άβουλος. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback