{ο}  Ούγγρος Subst.  [Oingros, Oyggros]

{der}    Subst.
(40)

Olivenöl aus Kreta (Anzeige)

Erklärung zu Ούγγρος

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch

Etymologie zu Ούγγρος

Ούγγρος Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Ο Ούγγρος Διαμεσολαβητής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η ουγγρική κυβέρνηση έχουν αποδοκιμάσει επίσημα την Ουγγρική Φρουρά και το Κίνημα για μια Καλύτερη Ουγγαρία.Der ungarische Ombudsmann, der Präsident der Republik Ungarn und die ungarische Regierung haben die Ungarische Garde und die Bewegung für ein besseres Ungarn offiziell verurteilt.

Übersetzung bestätigt

Είναι το μέρος όπου, στις 15 Μαρτίου 2008 ημέρα εορτασμού της ουγγρικής επανάστασης πραγματοποιήθηκε διαδήλωση ενάντια στους Ούγγρους, την οποία οργάνωσε μια νεοφασιστική ομάδα Ρουμάνων, η Νέα Δεξιά, στο Kolozsvαr, όπου, την ίδια μέρα δέχτηκε επίθεση ένας νεαρός Ούγγρος.Das ist der Platz, auf dem am 15. März 2008 dem Tag der Revolution in Ungarn eine von den Neuen Rechten, einer neofaschistischen rumänischen Gruppierung aus Kolozsvár, organisierte antiungarische Demonstration stattfand und am gleichen Tag ein junger Ungar angegriffen wurde.

Übersetzung bestätigt

(HU) Ως Ούγγρος, αισθάνομαι πολύ υπερήφανος και συγχαίρω τους σλοβένους φίλους μας.(HU) Als Ungar bin ich sehr stolz auf unsere slowenischen Freunde und gratuliere ihnen.

Übersetzung bestätigt

Ως Ούγγρος που ήταν κάποτε αναγκασμένος να είναι πολίτης της ρωσικής αυτοκρατορίας, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα. " ρωσική απειλή είναι ζωντανή και έχει ήδη εισβάλει στην καθημερινή μας σκέψη, όχι μόνο λόγω των τιμών της ενέργειας αλλά και από την εικόνα της φάλαγγας των αρμάτων μάχης που εισέρχονταν στη Γεωργία.Als Ungar, der schon einmal gezwungenermaßen Bürger des russischen Imperiums war, ist es für mich besonders schwierig, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Die russische Gefahr lebt und hat bereits unser aller Bewusstsein erreicht, nicht nur durch die Energiepreise, sondern auch mit den Bildern der nach Georgien einrückenden Panzerkolonnen.

Übersetzung bestätigt

Οι συνέπειες των κρίσεων αναμφίβολα θα επηρεάσουν κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα αν είναι Σλοβάκος, Πολωνός, Ούγγρος, ή Γερμανός.Die Folgen dieser Krisen werden zweifellos alle Bürger der Europäischen Union betreffen, ob Slowaken, Polen, Ungarn oder Deutsche.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Ουγγαρέζος (οικείο)
ουγγρικός
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Ούγγρος.

Griechische Definition zu Ούγγρος

Ούγγρος ο· γεν. πληθ. Ουγγρών.

Ούγγρος:
οι Ούγγροι είναι γένος δυνατόν και πολεμικόν (Νεκταρ., Ιεροκοσμ. Ιστ. 329).
[<βουλγαρο-τουρκ. Onoγur> Ongur (Mor. II 226· για τη λ. βλ. αυτ. 225-7)· πβ. και παλαιότ. γερμ. Ugrler (ΛΚΝ). Η λ. τον 9. αι., σε σχόλ. (TLG) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback