Νοέμβριος  

  • November
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

Noemvrios, Noembrios


Deutsche Synonyme zu: Νοέμβριος

November elfter Monat des Jahres Nebelmonat

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15