{ο}  Γερμανός Subst.  [Germanos, Jermanos]

{der}    Subst.
(61)

Erklärung zu Γερμανός

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch


GriechischDeutsch
Ο Γερμανός μαθηματικός και αστρονόμος Keppler ανακαλύψει αυτά μόνος παρόμοια σπειροειδή μπορούν να διαπιστωθούν με τον τρόπο που φύλλα τακτοποιούνται στους μίσχους των φυτών.Der Deutsche Mathematiker und Astronom Keppler entdeckte, dass selbstähnliche Spiralmuster in der Art und Weise wahrnehmbar sind, wie Blätter an Pflanzenstengeln angeordnet sind.

Übersetzung nicht bestätigt

Bεβαίως κι αυτό θα πρέπει να το πω εδώ και ως Γερμανός η γερμανική Oμοσπονδιακή Kυβέρνηση ψήφισε τα τελευταία χρόνια δύο σημαντικούς νόμους που κάθε άλλο παρά βελτιώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, λ.χ. το νόμο για τη μικρή ανώνυμη εταιρία, που αναφέρεται στα δικαιώματα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους.Allerdings und das muß ich auch als Deutsche hier sagen wurden von der deutschen Bundesregierung in den letzten Jahren immerhin zwei entscheidende Verschlechterungen für Arbeitnehmerrechte verabschiedet, eines davon z.B durch das Gesetz zur kleinen Aktiengesellschaft, wo es um die Mitbestimmungsrechte in Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigen geht.

Übersetzung bestätigt

" επισήμανση της χώρας προέλευσης είναι αναγκαία, και θα υποστήριζα ανεπιφύλακτα ακόμα και την ένδειξη του κράτους μέλους, έχοντας εμπιστοσύνη στη σύνεση των πελατών που στηρίζουν τις οικονομίες των χωρών τους, δεδομένου ότι όλοι μας μπορούμε να διαπιστώσουμε, για παράδειγμα, ότι ένας Βούλγαρος, ένας Τσέχος, ένας Ούγγρος ή ένας Γερμανός αγοράζει προϊόντα που κατασκευάζονται στη δική του χώρα.Das Ursprungsland muss angegeben werden, und ich würde es entschieden befürworten, sogar den Mitgliedstaat der EU anzugeben und sich auf die Weitsicht der Verbraucher zu verlassen, die, wie wir alle sehen werden, ihre eigene Wirtschaft unterstützen werden, d. h. dass beispielsweise ein Bulgare, eine Tschechin, ein Ungar oder eine Deutsche ein im eigenen Land hergestelltes Erzeugnis bevorzugen wird.

Übersetzung bestätigt

Επικουρικότητα σημαίνει να υποστηρίζεις και όχι να επιβάλλεις, αλλά φυσικά, σαν Ιταλός, αυτό το ξέρει καλύτερα από μένα, που είμαι ένας Γερμανός με τα στοιχειώδη Λατινικά.Subsidere heißt ja tatsächlich wohl eher unterstützen als vorschreiben, aber das weiß er als Italiener natürlich besser als ich als Deutsche mit nur einem großen Latinum.

Übersetzung bestätigt

Οι συνέπειες των κρίσεων αναμφίβολα θα επηρεάσουν κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα αν είναι Σλοβάκος, Πολωνός, Ούγγρος, ή Γερμανός.Die Folgen dieser Krisen werden zweifellos alle Bürger der Europäischen Union betreffen, ob Slowaken, Polen, Ungarn oder Deutsche.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Γερμανός.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback