Γερμανίδα Subst.  [Germanida, Jermanida, Germanitha]

{der}    Subst.
(52)

GriechischDeutsch
Παραδείγματος χάριν, μια Γερμανίδα που ζει στην Πορτογαλία αποφασίζει να ασκήσει εκ νέου το προηγούμενο επάγγελμά της του αρχιτέκτονα και αντιμετωπίζει προβλήματα στην αναγνώριση των γερμανικών επαγγελματικών της τίτλων από τις πορτογαλικές αρχές.Wenn beispielsweise eine Deutsche, die in Portugal lebt, sich entschließt, wieder in ihrem früheren Beruf als Architektin zu arbeiten, und die portugiesischen Behörden ihre beruflichen Befähigungsnachweise nicht anerkennen wollen.

Übersetzung bestätigt

Υπενθυμίζω σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε, ότι από μια συνάδελφό μας Γερμανίδα κουρδικής καταγωγής πολύ μελαχρινή και με μαύρα μάτια ζητείται η κάρτα με μεγαλύτερη θα έλεγα "επιμέλεια" σε σχέση με τους υπολοίπους ευρωβουλευτές επειδή δεν μοιάζει για ευρωβουλευτής.In diesem Zusammenhang möchte ich darauf aufmerksam machen, dass eine unserer Kolleginnen, eine Deutsche kurdischer Abstammung sehr dunkelhäutig und schwarzäugig sogar in dieser Institution mit mehr ich würde sagen "Beflissenheit " zum Vorzeigen des Ausweises aufgefordert wird, als es bei den übrigen Abgeordneten der Fall ist, weil sie nicht wie eine Abgeordnete aussieht.

Übersetzung bestätigt

Ως Γερμανίδα, πρέπει να πω ότι βρίσκω τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης κυνική.Und als Deutsche muss ich sagen: Ich finde das Verhalten der deutschen Regierung zynisch.

Übersetzung bestätigt

Σε αντίθεση με τον εισηγητή, και αυτό το λέω ως Γερμανίδα, είμαι της άποψης ότι η πρόταση της Επιτροπής για μια ενδιάμεση κατηγορία θα οδηγήσει σε μια ισορροπημένη και διαφανή διάρθρωση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής με δεδομένα τα δραματικά προβλήματα σε ορισμένες περιφέρειες.Anders als der Berichterstatter, und das sage ich als Deutsche, bin ich auch der Meinung, dass der Vorschlag der Kommission für eine Zwischenkategorie angesichts der dramatischen Probleme in einigen Regionen zu einer ausbalancierten und transparenten Struktur der zukünftigen Kohäsionspolitik führt.

Übersetzung bestätigt

Και το μικρό κορίτσι που θα προκύψει από την ενώση τους δεν θα είναι βέβαια ούτε Κορεάτισσα ούτε Γερμανίδα ούτε Γαλλίδα ούτε Ταϊλανδέζα ούτε Καναδέζα ούτε καν Αμερικανίδα, αλλά ένα θαυμάσιο και συνεχώς εξελισσόμενο μείγμα από όλα αυτά τα μέρη.Das kleine Mädchen, das aus ihrer Einheit entsteht, wird natürlich weder Koreanerin noch Deutsche sein, noch Französin, Thai, Schottin oder Kanadierin, oder gar Amerikanerin. Sie wird eine wundervolle, sich stets entfaltende Mischung aus all diesen Orten sein.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback