{ο}  Αβραάμ Subst.  [Avraam, Abraam]

{der}    Subst.
(888)

Etymologie zu Αβραάμ

Αβραάμ Koine-Griechisch Ἀβραάμ hebräisch אברהם (πατέρας πολλών εθνών) όπως μετονομάστηκε ο Αβράμ (אברם) von Θεό (von βιβλίο της Γενέσεως (Κεφάλαιον ιζ'))


GriechischDeutsch
Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν σε μία από τις τρεις θρησκείες του Αβραάμ.Moslems sind Anhänger einer der drei auf Abraham zurückgehenden Glaubensrichtungen.

Übersetzung bestätigt

Αυτή τη γη, την οποία αποκαλούμε "ευλογημένη", τη γη του Al-Sham, η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Ιορδανία και το Ισραήλ, τη γη αυτή που περιλαμβάνει όλους τους πολιτισμούς του ουρανού: στη γη αυτή περπάτησε ο Προφήτης Αβραάμ, ο Προφήτης Μωυσής έζησε εκεί ευτυχισμένα και ο Ιησούς (είθε να τον συνοδεύουν οι θεϊκές ευλογίες) γεννήθηκε εκεί και από την ίδια αυτή γη ανελήφθη στους ουρανούς.Dieses Land, das wir das "gesegnete Land" nennen, das Land Al-Sham, das den Libanon, Palästina, Syrien, Jordanien und Israel umfasst, dieses Land, das alle Kulturen des Himmels vereint: Der Prophet Abraham hat unser Land durchschritten, der Prophet Moses führte dort ein glückliches Leben, und Jesus (möge Gott ihn segnen) wurde in unserem Land geboren, und von unserem Land stieg er in den Himmel auf.

Übersetzung bestätigt

Για τον λόγο αυτόν θα ήθελα να καταλάβετε το νόημα της γης αυτής, η οποία υπήρξε πηγή φωτός και φώτισης και χωρίς την οποία δεν θα ήμασταν Χριστιανοί και ακόλουθοι του Αβραάμ και του Μωυσή, και δεν θα ήμασταν Μουσουλμάνοι και δεν θα συνεχίζαμε την αποστολή της μεταφοράς του θεϊκού μηνύματος στον κόσμο.Deshalb möchte ich, dass Sie die Bedeutung dieses Landes verstehen, das eine Quelle des Lichts und der Erleuchtung war, ohne die wir keine Christen oder Anhänger von Abraham und Moses wären, und wir wären keine Muslime und hätten nicht die Aufgabe, die göttliche Botschaft in die Welt zu tragen.

Übersetzung bestätigt

Τα ζώα μπορεί να είναι η άλλη πλευρά, αλλά εσείς είστε τα αδέλφια μου, όποια και αν είναι η θρησκεία ή η γλώσσα σας, γιατί η μητέρα μου είναι και μητέρα σας, ο πατέρας μου είναι και πατέρας σας, η γη είναι η μητέρα μας και ο Αβραάμ ο πατέρας μας.Das Tier ist die andere Partei, Sie aber sind mein Bruder oder meine Schwester, ganz gleich, welche Sprache Sie sprechen oder welche Religion Sie ausüben, denn meine Mutter ist Ihre Mutter, mein Vater ist Ihr Vater, und das Land ist unsere Mutter, und Abraham ist unser Vater.

Übersetzung bestätigt

Ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ κατέληξαν σε μία και μόνη θρησκεία τη λατρεία του Θεού και την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας.Abraham, Moses, Jesus und Mohammed hatten eine einzige Religion die Anbetung Gottes und die Würde der Menschheit.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Αβραάμ.

Griechische Definition zu Αβραάμ

Αβραάμ [avraám] ο, (& Aβράμ) Bibl

Abraham:
ο Θεός να σου δώση του Αβραάμ τα καλά (or τ' αγαθά)! |
ευχήθηκε στους φίλους του ν' αποκτήσουν τ' αγαθά του Αβραάμ (DLoucatos). Also as given name (rare)
[ultimately fr Hebr Abraham]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback