χωρίς  

  • ohne
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μπορώ να διαβάσω χωρίς γυαλιά.

Τα λουλούδια μαράθηκαν χωρίς νερό.

Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο χωρίς τον ηλεκτρισμό.

Quelle: anmaretto, ellasevia, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

choris, xwris


Deutsche Synonyme zu: χωρίς

ohne exklusive abzüglich ausgenommen außer ohne Einbezug von unter Ausschluss von nicht mitgerechnet abgesehen von nicht inbegriffen bis auf mit Ausnahme von mangels in Ermangelung (von) unbeachtlich einer Sache (Juristendeutsch) sonder bar (einer Sache) bloß blank frei nackt bar abzgl. minus weniger abgerechnet abgezogen ungerechnet nicht gerechnet unter Abzug von

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15