σεμινάριο  

  •    Seminar
  •    Tutorial

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

seminario


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σεμινάριο σεμινάρια
Genitiv σεμιναρίου
& σεμινάριου
σεμιναρίων
& σεμινάριων
Akkusativ σεμινάριο σεμινάρια
Vokativ σεμινάριο σεμινάρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15