σε  

  • an
  • es
  • in

Beispielsätze

Το φιλμ κράτησε δύο ώρες.

Με βοήθησε πολύ.

Γιατί ξύπνησες τόσο νωρίς;

Quelle: Sprachprofi, Gaidouraki, promemoria


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

se

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15