πρεσβύτερος  

  • älter
  • Senior
  • SR.

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

presviteros, presbyteros


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πρεσβύτερος πρεσβύτεροι
Genitiv πρεσβυτέρου
& πρεσβύτερου
πρεσβυτέρων
& πρεσβύτερων
Akkusativ πρεσβύτερο πρεσβυτέρους
& πρεσβύτερους
Vokativ πρεσβύτερε πρεσβύτεροι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15