πανέρι  

  •    Korb

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

paneri


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πανέρι πανέρια
Genitiv πανεριού πανεριών
Akkusativ πανέρι πανέρια
Vokativ πανέρι πανέρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15