πάντες  

  • alle
    upvotedownvote
  • jeder
    upvotedownvote

Beispielsätze

Κατακρίνει τους πάντες και τα πάντα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες για τις προσευχές τους.

Quelle: enteka, ciccione


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pantes

Ähnliche Worte

παντεσπάνι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15