πάντες  

  •    jeder
  •    alle

Beispielsätze

Κατακρίνει τους πάντες και τα πάντα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες για τις προσευχές τους.

Quelle: enteka, ciccione


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pantes

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15