ουλάκης  

  • Postbote
  • Briefträger

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... επικρατήσει το τοπωνύμιο Μπεγουλάκι όνομα όπου προέρχεται από τον Μπέη Ουλάκ Τούρκο, γαιοκτήμονα που του ανήκε η περιοχή την περίοδο της Τουρκοκρατίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ulakis, oylakhs


Synonyme:

αγγελιοφόρος, ταχυδρόμος

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15