ορρωδώ  

  • den Mut verlieren
  • zögern
  • stoppen

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

orrodo, orrotho, orrwdw


Synonyme:

σταματώ; λιποψυχώ; διστάζω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15