ορίστε  

  • bitte?
  • bitteschön
  • bitte

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αετός, η Ειρήνη, τα ψηλά βουνά). Το άρθρο διακρίνεται σε οριστικό και αόριστο άρθρο. Οριστικό άρθρο, (ο - η - το), χρησιμοποιείται σε αναφορά συγκεκριμένου ...

... εξουσία να επιβάλει τους Κανόνες Παιχνιδιού στο παιχνίδι στο οποίο έχει οριστεί (Κανόνας 5) και του οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Κινείται σε ...

... τιμήν του αυτοκράτορα, όνομα που επιβιώνει μέχρι σήμερα. Διάδοχός του ορίστηκε ο θετός του γιος, ο Τιβέριος. Ο Αύγουστος γεννήθηκε στη Ρώμη στις ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oriste

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15