ορίστε  

  • bitte?
  • bitteschön
  • bitte

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αετός, η Ειρήνη, τα ψηλά βουνά). Το άρθρο διακρίνεται σε οριστικό και αόριστο άρθρο. Οριστικό άρθρο, (ο - η - το), χρησιμοποιείται σε αναφορά συγκεκριμένου ...

... εξουσία να επιβάλει τους Κανόνες Παιχνιδιού στο παιχνίδι στο οποίο έχει οριστεί (Κανόνας 5) και του οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Κινείται σε ...

... Δημητρίου στη Θεσσαλία σε επανάσταση. Όταν τελικά ο Δημήτριος ηττήθηκε οριστικά στην Ασία, ο Λυσίμαχος ήταν ελεύθερος πλέον να διεκδικήσει τη Μακεδονία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oriste

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15