ξανά  

  • noch einmal
    upvotedownvote
  • wieder
    upvotedownvote

Beispielsätze

Mην τολμήσεις να ξανάρθεις εδώ, γιατί θα σε διώξω με τις κλοτσιές.

Ελάτε ξανά σε δυό μέρες.

Μην ξανάρθεις εδώ ποτέ!

Quelle: enteka, enteka, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ksana

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15