να  

  •    um zu
  •    zu

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Eίχα ένα ατύχημα.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, Sprachprofi


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

na

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15