μπογαλάκι  

  • kleines Bündel
  • kleines Fässchen
  • Gepäck
  • Hab und Gut
  • Sachen

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

bogalaki, boralaki, mpogalaki

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15