μονο-  

  • mono-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... θέμα το γεγονός ή το πρόσωπο που τιμάται. Τα αναμνηστικά κέρματα απαντούν μόνο στην ονομαστική αξία των 2 ευρώ και έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε όλη τη ...

... συμβαίνει αν και μόνο αν συμβαίνει το Β», ανάλογα με τα εκάστοτε συμφραζόμενα, είναι οι παρακάτω: «Το Α συμβαίνει (τότε) ακριβώς/μόνο όταν συμβαίνει το ...

... δεν ήταν όμως μόνο τα οικογενειακά προβλήματα· ο Σολωμός σχεδίαζε ήδη από το 1825 να ταξιδέψει στο νησί. Η Κέρκυρα θα του προσέφερε όχι μόνο ένα περιβάλλον ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mono-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15