μικρά  

  • klein
    upvotedownvote

Beispielsätze

Έχουμε μεγάλα, μεσαία και μικρά. Τί μέγεθος θέλετε;

Αυτή έσκισε το γράμμα σε μικρά κομματάκια.

Τα παπούτσια μου είναι πάρα πολύ μικρά.

Quelle: glavkos, glavkos, Inego


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

mikra

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15