μα  

  • aber
    upvotedownvote

Beispielsätze

Eίχα ένα ατύχημα.

Δεν γράφω καλά τα κινεζικά ακόμα.

Πώς λέγεται "εις το επανιδείν" στα γερμανικά;

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, promemoria


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ma


Deutsche Synonyme zu: μα

nur doch dennoch aber trotzdem jedoch indes indessen bloß allein dabei trotz und allem zwar (...) doch hinwiederum (ganz) im Gegenteil andererseits hingegen dagegen im Gegensatz dazu im Unterschied dazu handkehrum konträr dazu hinwieder demgegenüber wohingegen im Kontrast dazu dahingegen wogegen während währenddessen alldieweil dieweil gewiss nichtsdestoweniger zugegeben immerhin allerdings freilich wenigstens dessen ungeachtet wie auch immer zumindest zugegebenermaßen gleichwohl dies sei zugestanden nichtsdestotrotz jedenfalls ungeachtet dessen sicher sicherlich schließlich trotz alledem abgesehen davon davon ab abseits dessen nichtsdestominder

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15