μα  

  • aber

Beispielsätze

Eίχα ένα ατύχημα.

Δεν γράφω καλά τα κινεζικά ακόμα.

Πώς λέγεται "εις το επανιδείν" στα γερμανικά;

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, promemoria


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ma

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15