κύμα  

  • Welle
    upvotedownvote

Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κύμα κύματα
Genitiv κύματος κυμάτων
Akkusativ κύμα κύματα
Vokativ κύμα κύματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15