κουκουβάια  

  • Eule
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Πρέπει να τονιστεί πως στα Ελληνικά ο όρος "κουκουβάγια" αναφέρεται συχνά μόνο στο είδος Μικρή Κουκουβάγια ή Αθηνά η νυκτία (Athene noctua), ενώ για τα ...

... αποκαλείται απλά κουκουβάγια, στην πραγματικότητα ο όρος κουκουβάγια περιγράφει όλα τα Γλαυκόμορφα πτηνά και όχι μόνο ένα είδος. Η Μικρή Κουκουβάγια κατοικεί ...

... 11h 14.8m 00s, +55° 01′ 00″ Το Μεσιέ 97 (γνωστό και ως νεφέλωμα Κουκουβάγια (Owl Nebula), Μ97 και NGC 3587) είναι ένα πλανητικό νεφέλωμα σε απόσταση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kukuvea, koykoybaia


Synonyme zu: κουκουβάια

κουκουβάγια


Deutsche Synonyme zu: κουκουβάια

Eule Uhu

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15