κιβδηλία  

  • Fälschung
  • kibdilia

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εξαιρετικά δυσεύρετα και έχουν μεγάλη χρηματική αξία, έτσι αναφέρθηκε πως τα κίβδηλα αντίγραφα τους κυκλοφορούσαν συχνά στην συλλεκτική αγορά. Καραμήτσος ...

... έμποροι αλλά, όταν συναλλάσσονταν με κάποιον ξένο, πολλές φορές του έδιναν κίβδηλα νομίσματα . Μερικοί από αυτούς ήταν ιδιοκτήτες ακινήτων και γης. Ήταν από ...

... διεψεύσθησαν δὲ τῶν ἐλπίδων: ἐλθὼν γὰρ ἐς τὰς πράξεις ὥσπερ ἐς πῦρ, καθάπερ τὰ κίβδηλα τῶν νομισμάτων, ἀλλοῖος ἐφάνη.» Πολύβιος, «Ιστορίες» 33.4 Διόδωρος ο Σικελιώτης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kivdilia, kivthilia, kibdhlia

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15