κηλίδα  

  • Fleck
    upvotedownvote
  • Slick
    upvotedownvote
  • Sprenkel
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δυτικότερη. Επόμενη κηλίδα: η φερόμενη αμέσως μετά της προηγουμένης κηλίδα. Διάμετρος κηλίδας: που φθάνει πολλές φορές τα 80.000 χλμ. Κηλίδες με διάμετρο μεγαλύτερη ...

... ωχρή κηλίδα θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κεντρικής όρασης, που συνήθως γίνεται αμέσως αντιληπτή. Η προοδευτική καταστροφή της ωχρής κηλίδας είναι ...

... Η Μικρή Σκοτεινή Κηλίδα, μερικές φορές καλούμενη Σκοτεινή Κηλίδα 2 ή Το Μάτι του Μάγου,[εκκρεμεί παραπομπή] ήταν μια νότια κυκλωνική θύελλα στον πλανήτη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kilida, kilitha, khlida


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κηλίδα κηλίδες
Genitiv κηλίδας κηλίδων
Akkusativ κηλίδα κηλίδες
Vokativ κηλίδα κηλίδες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15