κε  

  •    Note in der byzantinischen Musik (entspricht der Note A in der europäischen Tonleiter)

Beispielsätze

Πού γεννήθηκε;

Πότε γεννήθηκε;

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, Sprachprofi


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ke

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15