καλό  

  • gut
    upvotedownvote

Beispielsätze

Να είσαι καλός μαζί της, Μπίλ.

Ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται.

Αυτός φαίνεται καλός άνθρωπος.

Quelle: anmaretto, gyiann, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalo


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ καλό καλά
Genitiv καλού καλών
Akkusativ καλό καλά
Vokativ καλό καλά
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15