κίνδυνος  

  • Gefahr
    upvotedownvote
  • Risiko
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός δεν είναι επικίνδυνος.

Ο Τομ είναι επικίνδυνος.

Είναι επικίνδυνος.

Quelle: glavkos, glavkos, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kindinos, kinthinos, kindynos


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ κίνδυνος κίνδυνοι
Genitiv κινδύνου κινδύνων
Akkusativ κίνδυνο κινδύνους
Vokativ κίνδυνε κίνδυνοι
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15