κάλαμος  

  •    Schilf
  •    Name einer griechischen Insel

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kalamos


Synonyme:

καλαμιά

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15