εύρεσις  

  • Erfindung
    upvotedownvote
  • Suchergebnis
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Βαραδάτου, Βλασίου επισκόπου, Θαλασσίου και Λιμναίου του ελεήμονος Η εύρεσις των λειψάνων των αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας Αγίων εννέα Μαρτύρων ...

... γιορτή της άνοιξης  Ταϊλάνδη - Ημέρα του εθνικού καλλιτέχνη Α' και Β' εύρεσις κεφαλής Προδρόμου Οσίου Ιωάννου του Θεριστού Οσίου Μποϊζίλ, του εκ Σκωτίας ...

... (†1795) Νεομάρτυρος Μιχαήλ του Μαυροειδούς, του εν Αδριανουπόλει Θράκης μαρτυρήσαντος (†1544) Η εύρεσις των λειψάνων του αγίου Μηνά του Καλλικελάδου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evresis, eyresis


Deutsche Synonyme zu: εύρεσις

Entwicklung Schöpfung Kreation Erfindung Erschaffung Hervorbringung Planung Entdeckung Erdichtung Seemannsgarn Geflunker Flunkerei Schwindel Schwindelei Bluff Ammenmärchen Jägerlatein Anglerlatein Lügengeschichte Aufschneiderei Münchhausiade Münchhauseniade Räuberpistole Windei Märchen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15