εύρεσις  

  • Suchergebnis
  • Erfindung

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Βαραδάτου, Βλασίου επισκόπου, Θαλασσίου και Λιμναίου του ελεήμονος Η εύρεσις των λειψάνων των αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας Αγίων εννέα Μαρτύρων ...

... γιορτή της άνοιξης  Ταϊλάνδη - Ημέρα του εθνικού καλλιτέχνη Α' και Β' εύρεσις κεφαλής Προδρόμου Οσίου Ιωάννου του Θεριστού Οσίου Μποϊζίλ, του εκ Σκωτίας ...

... 1907, τεύχος Α, σελ. 14-19 Τουρτόγλου, Μ. Α. (1963) Παρθενοφθορία και εύρεσις θησαυρού. Βυζάντιον, Τουρκοκρατία, μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evresis, eyresis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15