ευφυής  

  • intelligent
    upvotedownvote
  • witzig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είναι ευφυής και εκτός αυτού είναι ευγενικός.

Quelle: mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

efiis, eyfyhs

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15