ευδαιμονία  

  • Bliss
    upvotedownvote
  • Glück
    upvotedownvote
  • Glückseligkeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... υψηλότερο τέλος που είναι το « άριστον» και ταυτίζεται με την ευδαιμονία. Η ευδαιμονία συνδέεται με την ευτυχία,. Η αρχή αυτή, κατά την οποία η πράξη ...

... και οι βάρβαροι περίοικοι, τις οποίες ωστόσο θεωρεί απαραίτητες για την ευδαιμονία της πόλης. «δεῖ τὰς κτήσεις εἶναι τούτων, εἴπερ ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς γεωργοὺς ...

... ευτυχία, η οποία μπορεί να είναι προϊόν τύχης και πρόσκαιρη, από την ευδαιμονία, η οποία συνδέεται με τη διαβίωση και τη δράση σύμφωνα με τις ηθικές αρετές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evdemonia, evthemonia, eydaimonia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ευδαιμονία ευδαιμονίες
Genitiv ευδαιμονίας ευδαιμονιών
Akkusativ ευδαιμονία ευδαιμονίες
Vokativ ευδαιμονία ευδαιμονίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15