επιτίμιον  

  • Buße
  • epitimion

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... του δεποτάτου ενέργειαν, εκτελέσας πρότερον το κανονικώς επιβληθέν αυτώ επιτίμιον του διγάμου. Σημειωτέον ότι δεποτάτος του ναού της Αγίας Σοφίας ονομαζόταν ...

... στα χειρόγραφά του ο Δαπόντες προσέθετε στο τέλος μία προειδοποίηση («επιτίμιον») με προειδοποίηση προς τους μελλοντικούς εκδότες να μεριμνούν για την ...

... Διοικήσεως της Ελλάδος, επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ, επέβαλε “επίσημον φρικτόν επιτίμιον” σε όποιον “τολμήσει να παίξει” χαρτία, ντάμα (παιχνίδι) (τότε εθεωρείτο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epitimion

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15