εξήγησις  

  • Erklärung

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Τζέτζου περί ρημάτων αυθυποτάκτων στίχοι πολιτικοί» Εξήγησις Ιλιάδος «Εις την Ομήρου Ηλιάδα εξήγησις Ιωάννου γραμματικού του Τζέτζου» Σχόλια εις Ερμογένη ...

... έργο που επιγράφεται: «Του σοφωτάτου ιατρού κυρού Γεωργίου Χρυσοκόκκη εξήγησις εις την σύνταξιν των Περσών, εκτεθείσα προς τον αδελφόν κυρόν Ιωάννην τον ...

... 1ο αιώνα π.Χ. κατά την ελληνιστική περίοδο. Ο Αρίστων ο Αλεξανδρινός φέρεται ως συγγραφέας των έργων: "Λογικά σχήματα" και "Εξήγησις των κατηγοριών". ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eksigisis, eksijisis, ekshghsis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15