εξήγησις  

  • Erklärung

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Τζέτζου περί ρημάτων αυθυποτάκτων στίχοι πολιτικοί» Εξήγησις Ιλιάδος «Εις την Ομήρου Ηλιάδα εξήγησις Ιωάννου γραμματικού του Τζέτζου» Σχόλια εις Ερμογένη ...

... έργο που επιγράφεται: «Του σοφωτάτου ιατρού κυρού Γεωργίου Χρυσοκόκκη εξήγησις εις την σύνταξιν των Περσών, εκτεθείσα προς τον αδελφόν κυρόν Ιωάννην τον ...

... εγκωμιαστικοί λόγοι Ιγνατίου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, βίος ήτοι άθλησις Εξήγησις των επών του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Migne, Patrologia Graeca, ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eksigisis, eksijisis, ekshghsis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15