εκμετάλλευση  

  • Ausbeutung
    upvotedownvote
  • Ausnutzung
    upvotedownvote
  • Tagebau
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε χερσαίες περιοχές». http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=877&language=el-GR.  «Aναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση ...

... Η υπόγεια εκμετάλλευση κοιτασμάτων εφαρμόζεται όταν  η επιφανειακή τους εκμετάλλευση καθίσταται αντιοικονομική ή όταν η υπόγεια εκμετάλλευση υπαγορεύεται ...

... Η διοίκηση και η εκμετάλλευση των ελληνικών εμπορικών εθνικών λιμένων ασκείται από το ίδιο το Κράτος και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekmetallefsi, ekmetalleysh


Deutsche Synonyme zu: εκμετάλλευση

Ausplünderung Ausplünderei Ausbeutung Exploitation Ausbeuterei Halsabschneiderei Auswertung Ausnutzung Nutzbarmachung Verwertung Verwendung Tagbau Tagebau


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εκμετάλλευση εκμεταλλεύσεις
Genitiv εκμετάλλευσης
& εκμεταλλεύσεως
εκμεταλλεύσεων
Akkusativ εκμετάλλευση εκμεταλλεύσεις
Vokativ εκμετάλλευση εκμεταλλεύσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15