εισρέω  

  • einfließen
    upvotedownvote
  • hereinkommen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κόμβος στον οποίο εισρέει και εξέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον θεωρούμε ως ετερόσημες τις τιμές των εντάσεων ανάλογα με το αν εισρέουν ή εκρέουν από τον ...

... οι Γάλλοι για να χρωματίζουν τα δικά τους κρασιά. Στην Κύμη αρχίζει να εισρέει χρήμα, έρχονται νέες αντιλήψεις με τη διεύρυνση του νου από την επαφή με ...

... νότιο Τσαντ, προσφέρουν το 90% των εισροών της λίμνης, ενώ στην λίμνη εισρέει και ο ποταμός Γιομπέ στα σύνορα Νιγηρίας και Νίγηρα. Lake Chad: almost ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

isreo, eisrew

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15