εικόνα  

  • Bild
    upvotedownvote
  • Ikone
    upvotedownvote
  • kirchliches Bild
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτή είναι η εικόνα που εσύ ο ίδιος ζωγράφισες;

Τι σκέφτεσαι όταν κοιτάζεις αυτήν την εικόνα.

Αυτό έστρεψε την προσοχή του στην εικόνα.

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ikona, eikona


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εικόνα εικόνες
Genitiv εικόνας εικόνων
Akkusativ εικόνα εικόνες
Vokativ εικόνα εικόνες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15