δόση  

  • Dosieren
    upvotedownvote
  • Dosis
    upvotedownvote
  • Rate
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ποικίλει από ένα άτομο σε ένα άλλο, η "θανατηφόρα δόση" αντιπροσωπεύει μια δόση (που συνήθως καταγράφεται ως δόση ανά χιλιόγραμμο βάρους του ατόμου) στην οποία ...

... όρος ημιθανατηφόρος δόση χρησιμοποιείται κάποιες φορές με το ίδιο νόημα, αν και κάποιες φορές συγχέεται με τον όρο υποθανατηφόρος δόση. Το LD50 καθορίζεται ...

... Καθορίζεται επίσης και η δόση αναφοράς RfD που είναι η αποδεκτή ημερήσια δόση. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για την δόση αναφοράς είναι mg/kg*ημέρα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dosi, thosi, dosh


Deutsche Synonyme zu: δόση

Dosis Rate Teilbetrag Anteil Quote Tarif Satz

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15