διότι  

  • da
    upvotedownvote
  • nämlich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν πηγαίνω μόνος σινεμά, διότι μετά την ταινία μου αρέσει να μιλάω γι' αυτήν με κάποιον.

Δεν πέρασε τις εξετάσεις διότι δε μελέτησε αρκετά.

Είναι δυσάρεστο να δουλεύει κανείς μαζί με τον Τομ, διότι δεν παραδέχεται ποτέ τα λάθη που κάνει.

Quelle: mululatv, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dioti, thioti


Deutsche Synonyme zu: διότι

alldieweil nachdem da da ja da obendrein weil denn nämlich indem also ergo insofern mithin wo daselbst hier dort ebenda dortselbst am (genannten) Ort ebendort ibidem ibid. ibd. ib. a.a.O. a. a. O. ebd. am angegebenen Ort am angeführten Ort am aufgeführten Ort genau dort an gleicher Stelle umso eher als sintemalen ja schließlich sintemal zumal zumal ja da nämlich zumal da doch (mit Verb + Subj. davor; literarisch) wo ja wo doch wo schließlich umso mehr als umso weniger als dabei (hauptsatzeinleitend) wo sogar wenn sogar

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15